o gminie władze gminy informacje przetargi uchwały rady gminy foto

Herb gminy Czerniewice

Historia i położeniedzień dzisiejszy


inwestycje


plan gminy


strona główna


KONTAKT:
 Urząd Gminy w CzerniewicachDzień dzisiejszy Czerniewic:

       Obecnie gmina Czerniewice zajmuje powierzchnię 12700 ha , z czego 3500 ha pokrywają lasy. W skład gminy wchodzi 35 wsi zamieszkałych przez 5500 mieszkańsów. Mimo niskiej bonitacji gleb Czerniewice są prężnym ośrodkiem rolniczym. Budynek Urzędu GminyWieś Annów słynie z wzorowo prowadzonych gospodarstw sadowniczych oraz uprawy traw nasiennych. Działalność rolnicza prowadzi wiele podmiotów gospodarczych, wśród których największe to: 3 młyny, 2 gorzelnie, 4 piekarnie i zabytkowa olejarnia. Na terenie gminy znajduje się gospdarstwo rybackie, 9 ferm i ubojnia grobiu. Działają prężne firmy handlowo-usługowe., Agencja Doradczo-Handlowa, przychodnia weterynaryjna, Bank PKO BP. Ważną inwestycją w Czeniewicach jest zakład CELDOM, wytwarzajacy elementy nowoczesnych domków drewnianych. Ich głównymi odbiorcami są Niemcy. Korzystajac z zasobów naturalnych na terenie gminy funkcjonuja cztery cegielnie i dwa tartaki, zakłady stolarskie i murarskie. Usługi swiadczą zakłady motoryzacyjne, pracownie krawieckie oraz trzy stacje paliw.
Budynek Szkoły        W toosce o standard życia mieszkańsów wybudowano 4 hydrofornie: w Tuborowie, Chociwiu, Dąbrówce i Stanisławowie. Doprowadzają one wodę do niemal wszystkich gospodarstw domowych gminy. W wielu miejscowosciach poprawiono drogi, a 15,5km pokryto asfaltową nawierzchnia.
       Na terenie gminy znajduje się przedszkole, 4 szkoły podstawowe oraz gimnazjum. PSP w Czerniewicach posiada salę gimnastyczną a przy PSP w Lipiu trwa budowa nowoczesnej sali gimnastycznej z odpowiednim zapleczem. Funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny OSrodek Zdrowia. Nad bezpieczeństwem czuwa Komisariat Policji i Ochotnicza Straż Pożarna. Niedawno zmodernizowana strażnica OSP w Czerniewicach posiada zaplecze gastronomiczo-gospodarcze. W jej budynku mieści się punkt konsultacyjny dla rodzi i osób zagrożonych patologiami społecznymi obsługiwany przez specjalistów.

Oczyszczalnia ścieków

zobacz zdjęcia nowej oczyszczalni ścieków


                      © Urząd Gminy w Czerniewicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.